Hyundai G4FC VCT i20/i30 1.6 16V

  • Vehicle make: Hyundai
  • Vehicle model: i20/i30 1.6 16V
  • Engine model: G4FC VCT
  • Trade price: $1,100

$1,300$1,700