Mitsubishi 4B11/4B12 Lancer CJ 2.0 DOHC no cam Exchange Head

  • Vehicle make: Mitsubishi
  • Vehicle model: Lancer CJ 2.0 DOHC
  • Engine model: 4B11/4B12
  • Trade price: $Ring Head Exchange

$1,600