Toyota 1KZTE Prado KZH/KZJ SOHC 8V Diesel

$7,200

  • Engine Model: 1KZTE
  • Trade: 6,700
  • Vehicle Make: Toyota
  • Vehicle Model: Prado KZH/KZJ SOHC 8V Diesel
Category: