Toyota 1KZTE Prado KZH/KZJ SOHC 8V Diesel

  • Vehicle make: Toyota
  • Vehicle model: Prado KZH/KZJ SOHC 8V Diesel
  • Engine model: 1KZTE
  • Trade price: $7000

$7,500